Mobbing på Eidsberg Ungdomsskole?


Vi skal være snille mot hverandre, godta hverandre slik vi er og ikke mobbe hverandre. Er det tilfellet på Eidsberg ungdomsskole? Vi skal få svar på dette ut i fra 10. klasse sine elevundersøkelser. Eusa.no har gjennomført to intervjuer med rektor Tore Løkkum både i høst og nå i den seneste tiden. Vi har sammenlignet tallene fra 10.klasse og nasjonalt her i Norge.

 

Eusa.no gjennomførte et intervju med rektor tidlig i høst.  “Er det mye mobbing på EUS?”, spurte vi rektor om. Vi fikk til svar at ut i fra undersøkelser viser det ikke til at det er mobbing på EUS. Han uttalte seg på bakgrunn av resultatene etter elevundersøkelsen våren 2016. EUSA.no var usikker på hvordan Eidsberg ungdomsskole  jobber mot mobbing. Har vi lærere som følger med i friminuttene? Tore utaler at på EUS arbeider dem mot mobbing på mange måter. Han nevnte litt om en handlingsplan, den gikk ut på at lærer får et kurs om hvordan de skal forebygge mobbing. Lærere i klasserommene følger med på hvordan elevene er mot hverandre, det blir utført utviklingssamtaler to ganger i skoleåret og det blir utført elevsamtaler hvis lærer eller elver har et ønske om det. Tore forteller tydelig og klart at på EUS tar vi mobbing svært alvorlig.

 

Vi gjennomførte et nytt intervju med rektor våren 2017 og nå har vi fått tallene etter elevundersøkelsen som ble tatt mellom 4 til 6 Januar i år.  Vi spurte igjen om det er mye mobbing på EUS og det var et positivt svar tilbake denne gangen også. “Det er ikke mer mobbing på skolen, vi har faktisk fått enda lavere tall på mobbing og sammenlignet med nasjonale tall ligger vi under gjennomsnittet. Vi er super fornøyde med dette.” EUSA.no var like nysgjerrige denne gangen også, på hvordan EUS jobber mot mobbing. Denne gangen mer om hvordan de har jobbet med undersøkelsene og hvordan vi skal få tallene enda bedre. “Alle lærer har fått resultatet og vi har tatt det opp på personal møter. Vi lærere delte oss inn i smågrupper, fant 3 styrker, 3 svakheter og 3 tiltak for å få Eidsberg ungdomsskole litt bedre.” sier Tore. Han legger også til litt om Specter testen vi nettopp utførte og at det var gull vært at vi har tatt denne. Dete var tydligvis et utrolig godt hjelpemiddel for skoleverket og elever.

 

EUSA.no og rektor Tore Løkkum har gått ut i fra tallene fra 10ende klasse. EUSA.no kommer ikke til å gi ut resultatene i tall, men vi prøve å gi en forklaring på hva tilstanden er nå. Vi har sammenlignet tallene med tidligere resultater og nasjonalt gjennomsnitt.  Resultater helt tilbake til skoleåret 2013-2014 viser at det har blitt mye bedre i 2016-2017 skoleåret enn hva det var tidligere. Forhold som kan påvirke mobbing, slik som støtte fra lærere, læringskultur, felles regler, trivsel, mestring, motivasjon  og støtte hjemmefra har økt betydelig fra tidligere år. Sammenlignet med nasjonale tall ligger vi positivt over gjennomsnittet.

 

Som en oppsummering har vi i denne saken fått svar på at EUS jobber aktivt mot mobbing og at vi ligger bra sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt. Eidsberg ungdomsskole sine elever ser fint på hverandre og godtar hverandre som vi er, men det betyr ikke at det absolutt ikke finnes mobbing, men det er betydelig et mindre antall som blir mobbet.

 

 

 

 

 

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service