Narkotika

I dette innlegget skal jeg skrive om rusmidlet narkotika. Jeg skal fortelle deg hva narkotika er, hvilke virkninger det har på kroppen, om narkotika her i Norge/lover, holdninger, misbruk og konsekvenser av narkotika.

Narkotika er en fellesbetegnelse på stoffer som viker sløvende, bedøvende og smertestillende på kroppen. Stoffet deles inn i ulike grupper: Cannabis, sentralstimulerende, opiater, hallusinogener og legemidler/medisiner. Narkotika har eksistert i tusenvis av år og er noe de fleste kjenner til. Stoffet blir brukt som både medisin og rusmiddel, og det er veldig avhengighetsskapende. Over hele verden er narkotika utspredt, også her i Norge.

Det finnes mange forskjellige typer narkotika. I Norge er hasj, kokain og amfetamin de mest brukte. Stoffet blir hovedsakelig fremstilt fra forskjellige planter som dyrkes i varmere strøk, men nå i nyere tid også kunstig. Narkotika kan tas på flere måter. Sprøyter, røyk, sniffing og piller er noen, og alle er skadelige for kroppen.

narkotika1

Narkotikas virkninger på kroppen

Det varierer veldig fra person til person hvordan kroppen virker på narkotika. Noen blir glade og fnisete, andre blir sure og voldelige. Noen svimle og kvalme, mens andre opplever at sanseinntrykk av farge, lukt og smak endres. De fleste opplever at oppmerksomheten og avstandsbedømmelsen svekkes, og da blir det farlig å kjøre bil, motorsykkel osv.

Misbruk over lang tid kan resultere i skader på kroppen. Sentralnervesystemet, luftveiene, lungene, kjønnskjertlene, hjertet og blodet er noen av de stedene som er mest utsatt. Psykiske lidelser, astma, lungekreft og mye karbondioksid i blodet er eksempler på utfall på noen av disse stedene. Hvis man er fast misbruker kan man også se det på utseende. Rynker, blå ringer under øynene, innskrumpa, slitne, røde øyne, rett og slett det vi kaller «dopa».

Generelt er narkotika veldig farlig, og hvis man får i seg for mye kan det resultere i en overdose som i verste fall fører til døden. I Norge dør hundrevis av overdose hvert år, særlig uteliggere.

narkotika2

Narkotika i Norge

I Norge er narkotika ulovelig. Det er forbudt å ha, bruke, kjøpe og selge narkotiske stoffer. Likevel er det mange som bryter dette. Det er straffbart å:

  • Oppbevare narkotika. Uansett hvem som er reell eier av narkotikaen er det straffbart å oppbevare narkotika.
  • Kjøpe og skaffe seg narkotika. Å motta gratis er også straffbart.
  • Selge eller å overlate narkotika til andre, selv uten betaling.
  • Sende narkotika, for eksempel i posten til venner andre steder i landet
  • Bringe narkotika ut av Norge
  • Innføre narkotika, uansett hvor lite kvantum det omhandler.
  • Framstille narkotika, for eksempel ved å lage narkotika kjemisk eller dyrke cannabis.

De fleste voksne i Norge har blitt tilbudt narkotika gjennom sin «oppvekst», og det er mange misbrukere av stoffet. Ikke nødvendigvis mannen på gata, men også sjefen på jobben. Med tanke på at narkotika er ulovelig er dette noe vi må gjøre noe med!

Blant ungdommen i Norge er hasj mest brukt, og i 2005 sa rundt 15 prosent av ungdommen mellom 15-20 år at de hadde prøv hasj en eller flere ganger. Hasj generelt er ikke kjempefarlig, men man kan få lyst til å prøve sterkere stoffer som er farligere.

 

Misbruk av narkotika

Misbrukere av narkotika blir kaldt narkomane. Narkomane finner vi stort sett over hele landet og i hvert fylke. For å forminske dette syntes jeg det viktigste er å jobbe med holdningene våre slik at vi unngår at misbruket øker i fremtiden.

Holdninger får vi gjerne fra familien, nettet, skolen, reklamer og kanskje aller mest venner. Flere reklamer om hvor farlig det er og mere kunnskap om stoffet tidlig på skolen er eksempler på noen enkle tiltak man kan gjøre får å påvirke holdningene til unge. Hvis man unngår at unge starter blir misbruket automatisk mindre i fremtiden.

En annen ting jeg tror kan hjelpe er økt straff på salg og bruk av narkotika. Hvis det er lang fengselstid ser kanskje folk at det ikke er vert det, og forsøker å slutte. Narkomane holder seg også gjerne i gjenger, og hvis en blir tatt påvirker nok det de andre. Da er det veldig viktig at Norge øker tilbudet for de som vil slutte slik at de har et sted der de kan gå å få hjelp.

Selv om det er ulovlig syntes jeg likevel det er veldig viktig å ta vare på narkomane. Staten bør gi de flere tilbud, steder de kan komme å spise og sove, og ikke minst steder der de som ønsker å slutte får hjelp og veiledning. Alle har en grunn til at de startet, og i mange tilfeller er det psykiske lidelser. Dette beviser at Norge har mye å komme med på den biten, flere tilbud til de som sliter psykisk.

narkotika3

Konsekvenser av narkotika

Narkotika har mange negative konsekvenser, både for samfunnet og misbrukene selv. Vi deler gjerne konsekvensene inn i tre kategorier: sosialt, psykisk og fysisk.

Sosialt: Mange narkomane gjør kriminelle og destruktive handlinger som går utover andre. At de er narkomane påvirker nok også familie og venner, som kanskje føler en slags dårlig samvittighet for at de ikke får gjort noe og angst for hva som kan skje deres kjære. En annen ting er at de fleste narkomane får problemer med jobb og utdanning. De fleste har også veldig begrensa sosiale evner siden de gjerne er i sin egen lille boble og stenger andre ute.

Psykisk: Det er mange konsekvenser for de narkomane under denne kategorien. De fleste narkomane sliter veldig psykisk og endrer oppfatning av virkeligheten. Ofte blir de veldig utrygge på alt rundt seg som resulterer i panikk- og angstproblemer. Psykisk sliter det nok også på nær familie og venner som må takle å se personen så langt nede.

Fysisk: Stoffmisbrukere er som sagt svært utsatte for alvorlige skader og sykdommer. Mange narkomane får alvorlige sykdommer eller dør av overdose. Det skjer også mange trafikkulykker der sjåføren er påvirka av narkotika, dette går ut over alle som er involvert.

 

Tilslutt konkluderer jeg med at narkotika er noe alle bør holde seg unna. Et farlig og avhengighetsskapende rusmiddel man kan greie seg uten. Hvis du noen gang får tilbudet så si nei, 1 gang er 1 gang for mye.

 

Kilder

Tellus 9: Kapittel 3

Rustelefonen.no: http://www.rustelefonen.no/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=22

Politiet.no:             https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/kripos/Vedlegg_2013.pdf https://www.politi.no/rad_fra_politiet/narkotika/misbruker/Tema_87.xhtml https://www.politi.no/rad_fra_politiet/narkotika/misbruker/Tema_86.xml

Goggle.no: «Narkotika» og «drugs»

 

Laget av: Sunniva Hafstad Johansen

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service