Oslo har blitt mer miljøvennlig

En rapport fra Statistisk Sentralbyrå viser at Oslo har blitt mer miljøvennlig de siste årene.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at Oslo sitt CO2 utslipp har minsket med rundt 19 prosent i perioden fra 2013 til 2015. Dette er en positiv vei å gå for Oslo, men kommunen selv mener de har enda lenger å gå for å få minske Co2 utslippet. De mener at dette er en god start, men de ønsker Oslo skal bli enda mer miljøvennelig.

I kommunens egne virksomheter har utslippene minsket med hele 27 prosent fra 2015 til 2016, dette viser kommunens egne tall. Noen tiltak som har blitt gjort for å få Oslo mer miljøvennelig har vært å; forby fyringsolje, kielfergene får strøm fra land når de ligger til kai og forbrenningsannleggen har gått fra å bruke fossil olje til å bruke bioolje når de brenner søppel.

Kommunen har lang vei å gå for å nå målene de har satt seg. Målene går ut på og halvere klimagassutslippene innen 2020 og minske med hele 95 prosent innen 2030.  Kommunen har gått ut med at det må stå på hardt for å nå målene da det ikke er mange årene til 2020.

Kilder:

www.nrk.no

www.e24.no

Powered by WordPress and ShopThemes