Pollen

Mange nordmenn sliter med pollenallergi

Det er til og med så ille at flere enn 700000 av disse er så plaget at de får medisiner. Nå er sesongen i gang, så finn ut om du har det. Under her får du noen symptomer som kan vise at du har pollen allergi.

Hva er pollenallergi?

Pollenallergi er allergi mot visse proteiner i pollen fra ulike typer planter. Ved pollenallergi blir immunforsvaret aktivert når man kommer i kontakt med visse typer pollen. Denne aktiveringen utløser de typiske allergiske symptomene.

Hva er pollen?

Pollen er små partikler fra planter, som spres med vind eller insekter for å bestøve andre planter av samme art. De vanligste pollentypene å reagere på er bjørk, eller hassel, ulike gressarter, burot og salix. Salix er en samlebetegnelse på selje, vier og pil.

Pollensesongen

Pollensesongen kan starte så tidlig som februar og holde på frem til september. Sesongene starter ulikt avhengig av hvor i landet du bor, og ikke alle pollentyper er like relevante i hele landet. Pollenallergikere bør følge med på pollenvarselet.
Husk at dersom du har påvist pollenallergi bør du starte med medisiner i god tid før pollensesongen.

Skrevet av Sander

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service