Rygge blir gjenåpnet?

Dager før siste passasjerfly skulle gå fikk Selskapet Rygge Airport en viktig avtale med Forsvarsbygg. Flyplassen blir lagt ned, men målet er å gjenåpne 1. april neste år, forteller Knut R. Johannessen, daglig leder for Rygge Airport.

Forsvarsbygg: er en statlig eiendomsaktør som bygger, forvalter og avhender eiendom for forsvaret.

Avtalen går ut på at Rygge Airport skal få tilgang til flyplassanlegg, rullebane og annen infrastruktur på flyplassen. Neste skritt for flyplassen vil være å få tilgang til terminalbygget og parkeringsplassen som eies av flyplassoperatøren. Et av selskapene som holdte flyplassen oppe var Ryanair, men de trakk seg på grunn av den høye flyseteavgiften.

Flyseteavgiften: Mandag 14. desember 2015 vedtok Stortinget om å innføre den omtalte flyavgiften. Avgiften blir på 80Kr og ifølge Rygge sin nettside ville det forverre deres konkurranse-evne med mer enn to ganger.

-Nå har vi et virkelig gjennombrudd, sier Knut til DN

 

Kilder:

http://www.nettavisen.no/na24/–rygge-kan-vre-reddet/3423277194.html

http://www.dagbladet.no/nyheter/dnnbsprygge-kan-vaere-reddet-sikter-mot-gjenapning-1-april/64034825

https://www.nrk.no/ostfold/rygge-selskap-inngar-avtale-med-forsvarsbygg-1.13199671

https://www.nrk.no/ostfold/rygge-selskap-inngar-avtale-med-forsvarsbygg-1.13199671

 

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service