Skal man få mobilfri skole?

8. klasse har prøvd mobilfri skole, men det har ikke 9. og 10. klasse. Er det rettferdig?

 

 

Vi vil at det skal bli mobilfri skole fordi det kan bli mindre mobbing og folk tar mere hensyn til hverandre. Når folk ikke er på mobilen blir ting mer sosialt og det blir lettere å lage vennskap. Med mobil i skolen blir det oftere lettere å mobbe på nett. Mister man fokus i timen hvis den ligger i lomma eller i klasserommet.

8. har prøvd mobilfri skole i 7 månder. Vi har spurt 8f. og 8a. Begge klassene syntes at det var dumt og kjedelig siden ikke alle liker å være sosiale. De ville ikke fortsette med det.  9. og 10. har ikke vært med på dette forsøket og det syntes 8. var urettferdig.

Forskning bekrefter at mange har fryktet:
Elevenes mobilbruk påvirker skole presentasjonene. Særlig de svakeste elevene blir hardest rammet av det konsentrasjonstapet flittig bruk av mobiltelefonen medfører. De laveste presterende elevene viste en dobbel så høy fremgang som snitte elevene, etter at et mobilforbud ble innført i klassen.
Barn og unge trenger arbeidsro for å lære og prestere. Den får de ikke når de stadig blir avbrutt i klasserommet av meldinger på mobilen, og fordi de stadig sjekker facbook og snapchat. (vg.no)

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service