Skilsmisse

Kjenner det langt under huden at noe er over. Barnet kan høre stemmer under når foreldrene tror barnet sover. Barnet ligger helt stille så ingen hører at barnet gråter.

Mange unge barn mister foreldrene som unge og små. 50,4 % av norske barn har skilte foreldre. Loven sier at fra barnet er 7 år kan barnet bestemme selv hvilke foreldre de vil ho hos, enten det er begge eller bare den ene. Det kan være en tøff eller overraskende periode for barnet. Det blir bestemt hvor lenge man skal bo hos hver av foreldrene eller om man ikke besøker den ene i det hele tatt. Tanken på at et barn ikke får bo hos sine biologiske foreldre og vokse opp hos dem er vond.
Når et barn prøver å holde tårene tilbake, og prøver å forstå hva som egentlig skjer kan det være vanskelig. En tåreflekk som renner ned og går igjennom buksa, og blir borte. Slik forsetter det, barnet forstår ikke dette. Ikke enda, barnet er for ung til å forstå slikt i en ung alder.
Å flytte mellom to hjem kan føre til store utfordringer. Barnet kan se at foreldrene har det vanskelig i hverdagen, og at de stadig vekk kan bli i dårlig humør. Dette kan føre til at barnet begynner å ta hensyn til de rundt seg. Barnet vil prøve å unngå kontakt av krangel, tårer eller katastrofer. De kan ta så mye hensyn til de rundt seg at de nesten glemmer hvem de selv er.
Når man for eksempel skal bo hos faren sin til uken, så har venninnene eller kompisene også invitert barnet med på med noe annet. Da kan det bli vanskelig å ta valg for barnet.
Etter at foreldrene har skilt seg fra hverandre blir det mange forandringer i hjemmet. Noen barn for en dårligere livssituasjon, mens for andre blir det bedre. Hvordan opplevelsen blir for barnet avhenger av hvorfor foreldrene skilte seg, og hvordan foreldrene opplever bruddet. Forandringene i hjemmene kan være økonomien, flyttingen, at foreldrene for nye kjærester eller andre ting som påvirker hverdagen. For noen kan det føles som at etter skilsmissen kan ting bli annerledes og utrygt, mens for andre kan livet bli ryddet opp i og hverdagen kan bli enklere.
Siden skilsmisse fører til store forandringer kan det være lettere å leve med to foreldre som ikke bor hos hverandre, enn at foreldrene bor under samme tak og krangler hele tiden.
Det er nesten ingen foreldre som vil bo alene resten av livet etter en skilsmisse. Noen barn kan være heldige å få snille nye mennesker og forholde seg til, som gir dem masse kjærlighet og oppmerksomhet. Andre barn opplever at de må leve i en evig krig mellom foreldrene og deres nye kjærester.
Det vondeste for et barn å oppleve kan være at det blir enda en skilsmisse etter at de obligatoriske foreldrene skilte seg. Spesielt hvis man har hatt det fint hos “kjæresten” som moren eller faren fikk. Noen opplever til og med en tredje gangs skilsmisse. Det kan bli verre for hver gang spesielt hvis man får god kontakt med dem eller kommer godt overens.
Det beste tipset for et barn som opplever skilsmisse er å ha venner rundt seg. Noen velger å være alene i en lang stund og ikke snakke med hverandre. Barnet som helst vil være alene kan oppleve det som både positivt og negativt. Den beste veien å komme seg i gjennom det er å snakke og kommunisere med de nærmeste, enten om det er besteforeldre, oldeforeldre, venner, kompiser, eller andre som man føler kan hjelpe.

Skrevet av Hivi og Salia

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service