Sterke meninger!

FOTO: Mina Martinsen Løken

FOTO: Mina Martinsen Løken

9 februar 2017 var vi og intervjuet elever på Eidsberg ungdomsskole om den mulige nedleggelsen av grendeskolene. Det var mange forskjellige meninger og argumenter for og mot å legge ned våre gamle barneskoler. Her er noen av intervjuene:

Eivind (13), Wendy (13)

Begge er mot nedleggelsen på grunn av det blir lang pendlevei. Men de var enige om at det blir lettere å bli kjent med hverandre og lettere å få venner. Da vi spurte om det hadde blitt mer eller mindre mobbing mente de at det hadde blitt mer mobbing fordi det blir så mange mennesker på en så stor skole.

Sander (13), Erika (13)

De mente at det var trist at barneskolen deres kanskje skulle legges ned fordi de er glad i den. Det var dårlig stemning for lang skolevei her også. Pengene burde heller gå til ny eller oppgradert lab her på ungdomsskolen mente de. Angående mobbing var de enige om at det hadde blitt mer mobbing fordi de ikke kjente de andre elevene så godt.

Vegard (14), Elias (15)

Vegard mente at denne sammenslåinga var en bra ting og han likte ideen fordi grendeskolene ikke er i “Tipp topp stand for å si det sånn”. Elias var delvis enig, men han likte ikke at reisestrekninga blir så lang. De mente at pengene heller kunne gått til å pusse opp de skolene vi allerede har eller en ny svømmehall i Mysen. Begge var helt klart enige om at det hadde blitt mer mobbing siden det da blir flere elever som kan mobbe en person.

Eirik (15), Jakob (16)

De syntes ikke noe om dette på grunn av den lange reiseveien. Noen fordeler ved sammenslåingen var at da blir det ikke så få på hver grendeskole og man får flere venner og blir bedre kjent. Guttene mente at pengene heller burde gå til oppussing av de skole vi har. Når vi kom til mobbing sa de at det blir mer mobbing fordi det er flere barn.

Erling (15), Sverre (15), Fredrik (15)

Disse mente at det ikke var bra fordi det er så koselig med små skoler. Den lange reiseveien var et problem. Hva pengene burde bli brukt til var de uenige om, de skulle enten gå til å pusse opp grendeskolene eller ungdomsskolen. To av guttene mente at det hadde blitt mer mobbing, mens den siste mente at det hadde blitt mindre.

For å oppsummere så er de fleste enige om at det hadde blitt en annerledes hverdag enn det vi er vandt til. De fleste nevnte at det hadde blitt et problem med lengre reisevei, men at de samtidig hadde klart det hvis de hadde vært vant til at det hadde vært sånn. Det er helt klart at pengene kunne gått til oppussing av skolene vi allerede har, så kanskje det hadde blitt litt bedre der vi allerede er. Alle vi spurte var enige om at det hadde blitt mer mobbing siden det hadde blitt så mye mennesker på et sted, så dette er noe som definitivt burde tas med i vurderingen til om dette skal skje eller ikke. Det blir i hvert fall spennende å høre hvordan denne saken kommer videre og om sammenslåingen skal gjennomføres.

 

Skrevet av: Mina, Benedicte, Kajsa og Marie

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service