Trump trekker USA ut av Paris-avtalen

USA har nå gått ut av Paris-avtalen, verdens største klima-avtale. Dette kan ha stor betydning, siden USA er et av de landene som har forurenset mest gjennom tidene.

USA, som mange andre store land, er et industriland. Det vil si at de bruker mange fossile brennstoffer, som ikke er bra for klimaet på jorda. Man kan ikke bruke disse ressursene igjen etter at de er brukt, og forbrenningen av for eksempel kull, som er veldig stort i USA, slipper ut gasser som øker drivhuseffekten, noe som gjør at temperaturen på jorda vil øke. Dette er ikke bra.

Grunnen til at Trump nå går ut av avtalen, er at han mener at den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt, og at avtalen koster USA for mye penger. Han sier at han ikke kan støtte en avtale som straffer USA. Han sier også at avtalen ikke handler om klima, men at andre land skal få økonomiske fordeler over USA,  og sier også at USA fortsatt skal jobbe for klima, men ikke på bekostning av amerikanske bedrifter.

Det Trump åpner for, er å reforhandle avtalen slik at den blir gunstig for USA, men flere europeiske land sier at dette er helt uaktuelt.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service