Trump`s løfter – Fleip eller Fakta?

Tegnet av: Julian Napora

Tegnet av: Julian Napora

Under valgkampen i USA, skrev EUSA om USAs fremtid i Trumps hender. Der la vi fram en rekke punkter som Trump lovte han skulle gjennomføre hvis han ble president. 100 dager er gått, og vi skal se nermere på hva han har klart, og ikke har klart.

  • Trekke USA fra klimaavtalen i Paris

Dette har han delvis klart. Han har økt utslippene.

  • Han vil trekke USA fra Nato, og han sa at de ikke kommer til å forsvare andre Nato-land.

Dette  har han gått tilbake på. Han vil samarbeide med Nato om å bekjempe IS.

  • Han vil senke skatten for lav inntekt

Dette er han i full gang med.

  • Trump vil at alle lærere skal bære våpen

Denne saken har ikke kommet opp enda.

  • Han vil at alle skal ha samme muligheter til å gå på en god skole.

Denne saken har ikke kommet opp enda.

  • USA skal stå sammen som en nasjon og et folk

Dette jobber han med.

 

Skrevet av: Benjamin Nilsen & Julian Napora

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service