Turen til fengselet

Vi, Erlend, Thore og Leon bestemte oss for å ta en tur til fengselet i Mysen. Vi ankom fengselet hvor vi skulle spørre og intervjue Tommy Eriksson, som har jobbet i fengsler i over 20 år. Vi dro for å intervjue Tommy for å få vite hvordan det er i et fengsel.

Vi spurte Tommy om han kunne fortelle oss hvordan en vanlig dag var for en ansatt hos fengselet. Han ville mer enn gjerne fortelle oss om det.

-Jeg starter kl. 07.00 med mitt skift. Jeg møter 10 minutter før for å ha en liten briefing med den som jeg tar over for. Vi har egentlig faste rutiner, men det er mye som kan skje i løpet av natten. Utover dagen deler vi ut medisiner. En vanlig arbeidsdag kan være veldig forskjellig.

Siden det hadde vært jul spurte vi om de gjorde noe spesielt til høytidene. Han svarte at i jula fikk de innsatte gaver, men de måtte gås gjennom av vaktene først. Til andre høytider pleier de å spise sammen.

Vi lurte på om fengsler er like ille som de er på filmer?

-Nei, det er som natt og dag, men følelsen av å bli låst inne er jo like vond. De bruker heller ikke fangdrakter.

Har dere noen slags beskyttelse når dere jobber med fangene?

Vi bruker ikke beskyttelse til vanlig, men hvis førstebetjenten sier ifra kan vi ta i bruk hjelm, vest, dress og skjold.

For en stund siden var det en fange som rømte, hvordan klarte denne fangen å rømme?

-Ingen kommentar.

På dette tidspunktet skjønte vi at vi ikke rakk å gå tilbake til skolen. Grunnen var at Tommy svarte svært grundig og ordentlige på alle spørsmålene våre. Vi spurte om vi kunne ringe for å få noen til å hente oss. Han sa at å ringe var å bryte en av reglene i fengselet. Han sa at det gikk greit, siden vi allerede hadde brutt en del regler som å ta med sekker inn, telefoner og kamera osv. osv.

Vi lurte på om fangene alltid var inne i bygningene eller om de var ute også?

-Noen av fangene er ute. Vi har for eksempel en innsatt som måker og strør om vinteren og klipper plenen på sommeren. Noen andre bygger for eksempel lekestuer.

Tommy fortalte oss at de vanligste dommene som blir sonet i Mysen fengsel er smugling og narkotika. Vi har også voldtektsmenn og mordere her.

-Før var det flest menn som jobbet i fengselet, nå er ca. 1 av 3 fengselsvoktere kvinner. Det er bare bra med kvinner i fengslene. Moralen til de innsatte (som oftest menn) er at de ikke går løs på kvinner. Kvinner er uansett bedre til å prate enn menn.

Nå starter vi på intervjuet av Tommy Eriksson.

Hva var grunnen til at du begynte å jobbe i fengsel?

-Det var den eneste jobben jeg kunne få tak i. De trengte folk, jeg skulle egentlig bare jobbe på sommeren, men jeg likte meg godt så jeg fortsatte.  Det som egentlig skulle være en sommer ble plutselig til 21 år.

Har fengselet forandret deg?

-Ja, jeg går ikke ut på byen lenger. Jeg tenker på hvor jeg går, jeg tenker egentlig mer sikkerhet.

Syntes du noen ganger det er skummelt og flytte fanger?

-Her er det ikke noe problem, her er de låst inn. Det er bedre å snakke med personen enn å bruke makt. Men jeg har fått en støkk i meg før.

Kan jobben i fengselet påvirke deg i fritiden?

-Den kan påvirke meg på byen. Det er veldig sjeldent jeg går ut på byen.

Tommy fortalte oss at det er soningskøer i hele Norge. Han sa også at det er ca. 500-600 som venter på fengsel i Norge.

På grunn av soningskøer i hele Norge skal mange fengsler utvides. Ett av dem er Mysen fengsel. Blant annet Bredtveit, Kvium og Raneberget.

Hvis vi noen gang skal bryte oss ut av ett fengsel, hva er i så fall den beste metoden?

-Det er avhengig av hvilket fengsel du skal bryte ut av. Hvis du skal bryte ut av Halden fengsel er det best å klatre over gjerdet.

 

Erlend Myhre Hammersborg

Thore Mathias Pedersen

Leon Saps

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service